måla

Måla för att må bra

Med hjälp av färger, former och konsten aktiverar vi de självläkande krafter som finns inom oss. Vi målar oss i balans!

Tillsammans utforskar vi färgernas påverkan. Det är lekande lätt och samtidigt läkande. Vi provar oss fram med olika penseldrag, mängd vatten, olika format på pappret.

 

Vi tar oss igenom bildserier som hjälper till att transformera oss. Med hjälp av målandet kan det bli lättare att förstå sig själv. Ingen värdering, stress eller prestation, bara reflektion och lugn och ro.

KONSTTERAPI Praktik-klienter

Ordlös kommunikationsväg mot läkning

Under våren 2017 är du välkommen på konst-terapi under min praktiktid. Vi kommer tillsammans med min handledare se över din nuvarande situation och ev. sjukdomsbild, t.ex. utbrändhet, fibromyalgi, astma, ångest. Utifrån dina förutsättningar lägger vi upp en terapiplan. Vi träffas ca 10-12 gånger en gång i veckan, 1-2 timmar per gång.

 

Genom konstnärliga metoder och processer i ett terapeutiskt sammanhang eftersträvas en bestående balansering av hela människan som kan stärka möjligheten till nyorientering. Inom konst-terapi ingår målning med akvarell, torrpasteller, pastellkritor och även teckning samt modellering. Inga förkunskaper krävs. Det är den skapande processen som sätter igång den inre läkningen. Med hjälp av konst-terapi kan det bli lättare att förstå omvärlden och sig själv.

 

Boka plats för konst-terapi

E-post: maarit@amras.se, Mobil:073-963 18 81

Alla kan måla

Barn, ungdomar, vuxna eller pensionärer. Oavsett erfarenhet eller kunskap. Om du redan målar hjälper jag dig vidare i ditt konstnärskap. Har du aldrig målat lär jag dig från grunden med färglära och teknik.

Kontakt: 073-963 18 81, maarit@amras.se, Facebook